În cadrul CNIR se va organiza un târg de carte cu lucrări circumscrise domeniului istoriei. Vor prezenta oferta de publicații următoarele edituri:

Universitatea Babeș-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, et. 1

puc_gif    editura acad  edit acad 2   sigla CCS NOUA.     LOGO BUN EUB     humanitas   SIGLA MEGA     

sigla tritonic (1)       photo      Curtea-veche-logo-150x150     images    SIGLA_NOUA    Untitled     223   112    logo square FB 128x128px GEC

Programul lansărilor de carte

Universitatea Babeș-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, et. 1

 

Moderator: Conf. Univ. Dr. Ana Victoria Sima

 

Joi, 25 august 2016,  11:00 – 11:40

Învăţământul de partid şi şcolile de cadre în România comunistă. Context naţional şi regional, Coord. Sorin Radu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2016.

Prezintă: Prof. Univ. Dr. Gabriel Moisa, Prof. Univ. Dr. Sorin Radu

 

Alexandra Toader, Cultul personalităţii lui Gheorghe GheorghiuDej (1944-1965), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2016.

Prezintă: Prof. Univ. Dr. Gabriel Moisa, Prof. Univ. Dr. Sorin Radu

 

Istoria Transilvaniei, vol I-III, Coord. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, ediția a III-a, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca / Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei, Deva, 2016.

Prezintă: Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop

 

Alberto Castaldini, Il Dio nascosto e la possibilità di Auschwitz. Prospettive filosofiche e teologiche sull’Olocausto, Accademia Romena – Centro di Studi Transilvani, Cluj-Napoca, 2016.

Prezintă: Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop

 

Vineri, 26 august 2016,  12:40 – 13:30 

Cătălina Mihalache, Copilarie, familie, școală: politici educaţionale şi receptări sociale, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2016.

Prezintă: CS II dr. Ana – Maria Stan

 

Liviu Brătescu, Liberali versus conservatori: monumente publice şi memorii concurente în Romania modernă (18661914), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2016.

Prezintă: CS I Dr. Lucian Nastasă, Prof. Univ. dr. Sorin Radu, CS I Dr. Liviu Brătescu

 

Epaminonda I. Stamatiade, Biografiile marilor dragomani (interpreţi) greci din imperiul otoman, trad. Constantin Erbiceanu, îngrijire ediţie şi note Rodica Baconsky, Alina Pelea, cuvânt de preţuire: Ioan-Aurel Pop, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2016.

Prezintă: Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop, Prof. Univ. Dr. Rodica Baconsky 

 

Colecţia Biblioteca valorilor transilvane, coord. Ioan-Aurel Pop

Auguste de Gerando, Transilvania şi locuitorii săi, trad. Ana-Maria Stan, Lukacs Ioszef, prefaţă Ioan-Aurel Pop, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015.

John Paget, Ungaria şi Transilvania, trad. Teodora Cucuiet, note: Vasile Lechinţan, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015.

Teodor V. Păcăţian, Cartea de aur, vol. I – II, ediţie facsimilată, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2016.

Prezintă: Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop

 

Colecţia Pieţe clujene, (9 titluri), Ioan Ciorca, prefaţă Tudor Sălăgean, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2016.

Prezintă: CS I Dr. Tudor Sălăgean

 

Vineri, 26 august 2016, 19:00 – 19:45

 Foaierul Casei Universitarilor

 

Ioan Aurel Pop, Transilvania – starea noastra de veghe, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2016 

Prezintă: Irina Petraș, prof. univ. dr. Mircea Muthu, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Vasile G. Dâncu

 

 

Sâmbătă, 27 august 2016, 9:00-9:50 

Dan Dumitru Iacob, Elitele din Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIXlea, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2016.

Prezintă: CS I Dr. Vasile Ciobanu

 

Avere, prestigiu și cultură materială în surse patrimoniale, ed. Dan Dumitru Iacob, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2016.

Prezintă: CS I Dr. Vasile Ciobanu

 

Evrei în lagăre și ghetouri din Europa în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Antonio Faur (coord.), Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015.

Prezintă: Prof. Univ. Dr. Marcela Sălăgean, Prof. Univ. Dr. Antonio Faur

 

Sâmbătă, 27 august 2016, 18:30 – 19:30

 

Regimentul românesc de graniță (nr. 16) din Transilvania de la înființare până la sfârșitul războaielor napoleoniene (1762-1815), Ediție, traducere, studiu introductiv, note explicative și anexe de Costin Feneșan, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015.

Prezintă: Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan, Dr. Costin Feneșan

 

Dor de Iași. Imagini din Iașul vechi, ed. Jil Silberstein, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2016.

Prezintă: Prof. Univ. Dr. Gheorghe Iacob

 

Istoria Universităţii din Iaşi povestită la TVR, ed.Gheorghe Iacob, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2016.

Prezintă: Prof. Univ. Dr. Gheorghe Iacob, Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan

 

Ionuţ Nistor, Procesul titoismului, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2016.

Prezintă: Prof. Univ. Dr. Gheorghe Iacob

 

Manuela Marin, Nicolae Ceaușescu. Omul si cultul personalității, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2016.

Prezintă: Prof. Univ. Dr. Virgiliu Țârău, Asist. Univ. Dr. Cezar Stanciu

 

Duminică, 28 august 2016, 11:30 – 12:30 

 

Laura Gheorghiu, Comunitatea dispărută. Germanii din România în perioada 1945-1967, Ed. Tritonic, 2015

Prezintă: CS II Dr. Ottmar Trașcă

 

Laurențiu Vlad, Images de l’identité nationale. La Roumanie aux expositions universelles et internationales de Paris (18671937), L’Harmattan, Paris, 2016. 

Prezintă: Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan, Prof. Univ. Dr. Cornel Sigmirean