Prelegeri în plenul

Congresului Național al Istoricilor Români

25-28 august 2016, Cluj – Napoca

Aula Magna, Universitatea Babeș-Bolyai, str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, et.2 

 

Moderator: Prof. Univ. Dr. Ioan BOLOVAN, Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul de Studii Transilvane – Academia Română

Joi, 25 august 2016

12:10 – 13:30 

 

Acad. Prof. Dr. Ioan-Aurel Pop (Universitatea Babeş-Bolyai, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane), Despre respectul pentru meseria de istoric, astăzi

Acad. Dan Berindei (Academia Română), Menirea Istoriei

Martyn Rady, Masaryk Professor of Central European History, (UCL School of Slavonic & East European Studies), Everyday Law in the Middle Ages

 

Joi, 25 august 2016

17:30 – 18:20 

Acad. Prof. dr. Victor Spinei (Academia Română), Românii şi mongolii în regiunea Dunării de Jos

Prof. univ. dr. Șerban Papacostea (membru corespondent al Academiei Române), Legături personale cu școala clujeană: scurtă evocare

 

Vineri, 26 august 2016

11:30 – 12:30 

Acad. Alexandru Zub (Academia Română, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi), Istorism și conștiința de sine.

CS I dr. Ovidiu Cristea (Academia Română, Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga”, București), Medievistica românească în sec. XXI permanențe, provocări, perspective. Studiu de caz: Institutul ”Nicolae Iorga” al Academiei Române

 

Vineri, 26 august 2016

17:30 – 18:20 

Prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta (Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filozofie), Institutul de Istorie Națională al Universității din Cluj în perioada interbelică

Prof. univ. dr. Gheorghe Clivetti (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol al Academiei Române, Iași), Timpurile moderne la români. Reflecții istoriografice.

 

Sâmbătă, 27 august 2016

10:00-11:00

Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Modernizarea României capitaliste. Strategie sau acțiune conjuncturală?

Acad. Marius Porumb (Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Academia Română, Cluj-Napoca), Artă și istorie. Patrimoniul cultural și istoria românilor

 

Sâmbătă, 27 august 2016

17:30 – 18:20 

Prof. univ. dr. Ioan Drăgan (Arhivele Naţionale ale României), Noua paradigmă în arhivistică şi efectele ei asupra cercetării istorice

Prof. univ. dr. Ioan Scurtu (Academia Oamenilor de Ştiinţa din Romania), România de la Yalta la Malta (1945-1989). Între Mit și Realitate.

Acad. Dinu C. Giurescu (Academia Română), Şcoala, astăzi

 

Duminică, 28 august 2016

12:30 – 13:30

Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene), Ce istorie universală / internațională, azi?

Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu (Universitatea din București, Facultatea de Istorie), Historia magistra vitae? Istoricii profesioniști, pedagogia complexității și agenda publică

 

13:30 – 14: 00 – Ceremonia de închidere a CNIR