Surse vechi şi noi: informaţii istorice şi metode de analiză. 

II. Perspective tematice: 2. Studii de securitate

 

Duminică, 28 august 2016, orele 09:00-11:00 

 UBB, sediul central, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, et. 1, 

Sala 126

 

Organizator și moderator:

CS I dr. habil. Alexandru Simon, Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de Studii Transilvane, Academia Română, Cluj-Napoca

Prezintă:

 

Dr. Florin Nicolae Ardelean (Universitatea Babeş-Bolyai)

Securitatea frontierelor în epoca modernă timpurie. Problema garnizoanelor permanente în cetățile Transilvaniei princiare (sec. XVI-XVII)

Evoluția politică a principatului autonom al Transilvaniei a fost puternic influențata de conflictele militare dintre marile puteri (în special Casa de Habsburg şi Imperiul Otoman) ce își disputau supremația în Europa centrală și de sud-est. Organizarea unui sistem defensiv eficient a fost astfel o prioritate a noului stat, apărut în urma destrămării regatului Ungariei. În epoca principatului autonom, cetățile transilvănene dispuneau de garnizoane permanente, alcătuite din soldați experimentați, ce primeau soldă pe toată durata anului. Numărul acestor soldați nu era foarte mare, însă la nevoie lor li se alăturau, în număr semnificativ, alte categorii de oșteni de pe domeniul cetății.

Din garnizoanele permanente erau nelipsiți artileriștii, în condițiile în care, începând cu secolul al XVI-lea, fiecare cetate transilvăneană era dotată cu piese de artilerie de diferite tipuri: tunuri, bombarde, mortiere, treascuri etc. Aprecierea cantitativă a garnizoanelor întâmpină numeroase obstacole datorate inexactității documentelor din această perioadă, referitoare la efectivele militare în general, schimbărilor frecvente ce se petreceau în conducerea și administrarea cetăților, precum și mobilității soldaților din garnizoane. Trebuie menționat că fortificațiile ardelene din secolele XVI-XVII au beneficiat de modernizări sau, în unele cazuri de reconstrucții, în conformitate cu cele mai înalte standarde ale arhitecturii militare din epocă. Aşa numitele fortificații de tip italian necesitau însă o reorganizare a personalului militar şi auxiliar ce asigura funcționalitatea cetății. Ce măsuri au luat conducătorii Transilvaniei în această privință? Ce costuri implică menținerea unei garnizoane? Ce impact social a avut organizarea sistemului defensiv în Transilvania princiară? Acestea sunt câteva din întrebările la care am încercat să dăm un răspuns în această prezentare.

  

Asist. Univ. Dr. Cezar Stanciu (Universitatea ”Valahia”, Târgoviște)

România și securitatea balcanică în contextul destinderii internaționale (1972-1979)

Această lucrare analizează poziția României față de problemele securității balcanice în contextul istoric, caracterizat de începutul destinderii sovieto-americane (1972), pe de o parte, și de lucrările Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, pe de altă parte. Astfel, lucrarea analizează, pe baza documentelor de arhivă, rațiunile elaborării de către România a unei politici independente de cea a Pactului de la Varșovia. Politică ce urmărea intensificarea cooperării economice și politice între țările balcanice, indiferent de alianțele militare cărora le aparțineau acestea. Se va demonstra astfel că obiectivul principal al politicii externe românești a fost diminuarea progresivă a influenței sovietice și americane în Peninsula Balcanică, scop înțeles ca atare la Moscova. De asemenea, vor fi evidențiate divergențele României cu Uniunea Sovietică pe această temă, precum și implicarea activă a Bulgariei în promovarea punctului de vedere sovietic.    O preocupare importantă la Moscova și Sofia era măsura în care poziția românească față de securitatea balcanică putea sau nu să fie influențată de China, având în vedere faptul că la acel moment conflictul sino-sovietic se acutizase. În egală măsură, relațiile bune dintre România și Iugoslavia stârneau la rândul lor preocupare la Moscova și Sofia, cu atât mai mult cu cât relațiile ambelor țări cu Grecia și Turcia, avanposturile NATO în Balcani, cunoșteau la momentul respectiv un proces de îmbunătățire. Astfel, analiza va aduce informații și concluzii suplimentare cu privire la efectele războiului rece asupra relațiilor internaționale din sud-estul Europei și a percepției acestor state asupra propriei securități, mai ales în condițiile escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și a intensificării prezenței militare a celor două superputeri în răsăritul Mediteranei.

 

Prof. Univ. Dr. Vasile Vesa (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie)

Aniversarea a 60 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România în SUA. Retrospectivă memorialistică

În anul universitar 1978-1979 am beneficiat de o bursă Fulbright în calitate de Visiting Professor la Wayne State University, din metropola Detroit, calitate deținută în anul precedent de către colegul Liviu Maior, care a intermediat numirea și sosirea mea la Detroit. În calitate de Visiting Professor urma să susțin cursuri de Istoria României, ce se adresau cu precădere studenților care proveneau din familiile emigranților români, dar și studenților americani interesați de istoria Europei Centrale și de Sud-Est în vogă, în aceea perioadă, în SUA. În timpul desfășurării activității mele didactice au fost organizate în Detroit o serie de manifestări științifice și aniversare ce au vizat „Unirea Transilvaniei cu România” (28 nov. – 2 dec. 1978), Aniversarea a 50 de ani de la fondarea primei Episcopii Ortodoxe Românești (aprilie 1979). În același context, și în general cu aceeiași protagoniști, a fost organizat la Cluj-Napoca, în sept. 1979, colocviul româno-american pe tema „Societate și armată în prima jumătate a secolului XX”.

 

Dr. Oana-Elena Brânda (Cercet. Asociat, Universitatea ”Bioterra”, București)

Impactul metodelor calitative asupra cercetării în domeniul studiilor de securitate. Gestionarea metodologică a unei crize de Securitate

Există o foarte mare întrepătrundere între domeniul istoriei și cel al studiilor de securitate. Practic, analiza în domeniul studiilor de securitate se poate face, printre altele, prin recurs la elemente de istorie, acestea fiind extrem de utile în crearea unui cadru general de ansamblu pentru evenimentele discutate. De cele mai multe ori o criză în materie de securitate are rădăcini extrem de adânci în evenimente istorice, iar soluționarea ei presupune o înțelegere profundă a evenimentelor temporale care au condus la producerea ei. Însă, metodologia istorică nu este suficientă în acest sens. Astfel, analistul politic care se va ocupa de descompunerea unei crize pentru a putea oferi decidentului politic atât o viziune de ansamblu, dar și o potențială soluție, va recurge la o serie de metode, în afară de metoda analizei istorice (sau a analizei cronologice a evenimentelor). Dintre aceste metode, amintim: metoda analizei de conținut, metoda analizei critice a discursului (aceasta având o puternică aplicabilitate în domeniul studiilor de securitate), profilul personalității politice și metoda analizei jocului pe două nivele (two level game analysis). Lucrarea de față va prezenta pe scurt metodele enumerate mai sus, și își propune să urmărească felul în care ele au fost și pot fi aplicate în gestionarea unei crize de securitate. Deși metodele respective nu vin exclusiv din zona studiilor de securitate, ele pot fi aplicate cu succes ori de câte ori este nevoie în acest domeniu, așa cum o vor demonstra și studiile de caz ce vor fi amintite pe parcursul lucrării.

 

Drd. Melek Fetisleam (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie)

Minoritatea tătară în arhivele C.N.S.A.S.

 Problematica minorităţilor naţionale a reprezentat un obiectiv de maximă importanţă pentru Securitate, activitătile informativ-operative asupra „naţionalităţilor conlocuitoare” fiind una din” liniile de muncă” urmărite în mod constant. În această arie de preocupări se încadrează şi studierea minorităţii tătare din România., aspectele urmărite putând fi grupate pe mai multe paliere: cel religios este surprins într-un bogat fond documentar (problema musulmană, a cultului musulman), cel care surprinde activitatea partidelor şi organizaţiilor politice din perioada interbelică în Dobrogea, la care se adaugă dosarele de anchetă penală ale unor membri remarcabili din comunitate. Un aspect extrem de interesant îl constituie monitorizarea mişcării naţionale tătare în Romănia, ( a „curentului naţionalist tătar în rândul populaţiei de origine tătară” din România ce avea ca scop „lupta pentru eliberarea Crimeii şi formarea unui stat independent tătar”). În perioada interbelică s-a coagulat un nucleu de intelectuali idealişti care au iniţiat numeroase activităţi culturale (publicatţi, asociaţii culturale, conferinţe) menite să trezească constiinta etnicilor tătari, iar în context mai larg, aveau iî vedere susţinerea realizării unui stat independent în peninsula Crimeea.
Documente care să ateste existenţa acestei mişcări sunt inedite, iar in arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Statului există un fond valoros care indică o reală preocupare a autorităţilor române pentru acest aspect: de la activitatea informativ-operativă la notele-sinteză, apoi la interogatoriile din timpul anchetelor din penitenciare(Aiud,Gherla,etc).