Postere CNIR

Duminică, 28 august 2016, orele 11:30 – 12:30 

Galeria “Paul Sima”, Colegiul Academic

Dr. Octavian-Cristian Rogozea, Universitatea de Vest din Timișoara,

Materialele neolitice descoperite la Tărtăria (jud. Alba) în contextul cercetărilor arheologice preventive din anul 2014-Situl 10B

Cercetările arheologice preventive, determinate de modernizarea căii ferate, desfăşurate în toamna anului 2014 în apropiere de situl Tărtăria-Gura Luncii au scos la iveală şi vestigii arheologice care pot fi atribuite neoliticului dezvoltat, mai exact culturii Vinča (faza A2-A3). Acestei perioade îi aparţin şase complexe arheologice. Sub aspectul funcţionalităţii acestora presupunem că unul dintre acestea a fost utilizat ca gropă pentru resturi menajere, în timp ce cinci dintre acestea au funcţionat ca locuinţe de suprafaţă.

 

Drd. Marius Cristian Bâsceanu, Dr. Florin Ridiche, Muzeul Olteniei Craiova

Descoperirile de Epocă Romană de la Desa (Jud. Dojl)

 Începând cu anul 2001, în localitatea Desa (jud. Dolj) se desfăşoară cercetări sistematice în punctele „Castraviţa” şi la „La Ruptură”, aflate pe malul Dunării, între km fluviali 766 şi 767. În punctul „Castraviţa” cercetările au scos la iveală mai mulţi piloni de la un castru de piatră, unde a staţionat posibil un detaşament al legiunii XIII Gemina, care a avut sediul în oraşul Ratiaria (aflat pe celelalt mal al Dunării), după retragerea aureliană.

În punctul „La Ruptură” au fost cercetate mai multe morminte de incineraţie şi unul de inhumaţie, care au fost aprte a unei necropole distruse în proporţie de 70-80% de apele Dunării. Inventarul funerar al mormintelor este unul „standardizat”, fiind alcătuit de obicei din 3 ulcioare şi un opaiţ. Probabil tot din zona celor două situri provin şi alte descoperiri mai vechi, publicate de V. Pârvan la începutul secolului XX – o statuetă de bronz a lui Jupiter Dolichenus şi un vultur de bronz –, precum şi un tezaur monetar format din 222 de monede de argint.

  

Muzeograf Cristian Iulian Ceacîru, Muzeograf Lucian Popescu-Vava, Muzeul Olteniei – Craiova

Piese de tip trench art din colecțiile Muzeului Olteniei

Posterul intitulat „Piese de tip trench art din colecțiile Muzeului Olteniei” cuprinde imagini și informații despre cinci piese (o scrumieră, o brichetă și trei vaze ornamentale decorate prin diferite tehnici de prelucrare) aflate în colecția Muzeului Olteniei – Craiova, încadrate în așa numita „artă a tranșeelor”.

Scrumiera este confecționată dintr-o grenadă franceză și șapte cartușe din Primul Război Mondial. Bricheta este compusă din două piese provenite de la un obuz. Iar cele trei vaze ornamentale sunt confecționate din material provenit de la trei obuze fabricate în anii 1913, 1914 și 1916 fiind folosite probabil în primul război mondial. Pe una din piese este gravat și numele artistului. Arta tranşeelor (fr. l’artisanat de tranchée, eng. trench art, ger. Grabenarbeit) este constituită din obiecte realizate de către soldaţi, prizonieri de război sau civili în strânsă legătura cu un conflict militar sau cu urmări ale acestuia. Primele manifestări de trench art au apărut în timpul războaielor napoleoniene, atingând apogeul în timpul Primului Război Mondial și în perioada interbelică. Obiectele de tipul trench art cuprind vaze decorate, brichete, scrumiere, tabachere, cuțite de deschis scrisori, diverse podoabe, etc. Sunt realizate din muniția de război, resturi ale câmpului de luptă, precum corpuri de obuze sau gloanţe trase, rămăşiţe de autovehicule sau avioane, din metal sau chiar lemn și os.

 

Asist. Cercet. Dr. Corina Doboș, Universitatea din București

ANDCO- a digital tool for studying the Communist underground

Posterul sintetizeaza principalele obiective și activități ale proiectului de cercetare Membri, simpatizanţi, conspiratori şi “tovarăşi de drum”. Componenţa Partidului Comunist din România în perioada ilegalităţii – Studii prosopografice, cod grant PCE-2012-4-0594, Contract 41/2.09.13. Posterul a fost dezovltat de cptre echipa de cercetare în colaboare cu echipa de graficieni care realizează grafica proiectului (site, coperți carte, postere, publicații), și prezentat inițial la Salanul de istorie digitală de la Geneva, din mai 2015.

 

 

 

Pentru propunerea unui poster trebuie să aveți în vedere următoarele:

  • Titlul posterului
  • Un rezumat (150-200 de cuvinte), care va apărea publicat pe website până la data de 10 iunie 2016
  • Prenume şi nume autor/autori, poziţie ştiinţifică, afiliere instituţională, adresă de e-mail

Posterul trebuie să aibă dimensiunea A1 sau A0

Pentru mai multe detalii despre realizarea unui poster, accesați linkul

Pentru înscrierea la CNIR, vă rugăm completați fomularul alăturat

 

Data limită este 30 mai 2016