Comitet ştiinţific

Preşedinte:

Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel Pop, Rector al Universităţii Babeş-Bolyai, Director al Centrului de Studii Transilvane, Academia Română, Preşedinte al Comitetului Naţional al Istoricilor din România

Membri:

Prof. Hadrian Virgil Arion, Inspector de istorie în cadrul Inspectoratului Județean Cluj
Acad. Prof. Univ. Dr. Dan Berindei, Academia Română
Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan, Prorector al Universităţii Babeş-Bolyai, director adjunct al Centrului de Studii Transilvane, Academia Română, președinte al Comisiei Internaționale de Demografie Istorică
Conf. Univ. dr. Habil. Gheorghe Cojocaru, Director al Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău
Dr. Ioan Drăgan, Director general al Arhivelor Naţionale ale României
Prof. Univ. Dr. Nicolae Edroiu, Membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, Academia Română
Prof. Univ. Dr. Ovidiu Ghitta, Decan al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Iacob, Prorector al Universităţii Alexandru Ioan Cuza
Prof. Univ. Dr. Liviu Maior, București
Prof. Univ. Dr. Bogdan Murgescu, Director al Institutului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii București, președintele Societății de Științe Istorice din România
Acad. Prof. Univ. Dr. Marius Porumb, Director al Institutului de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca, Academia Română
Acad. Prof. Univ. Dr. Victor Spinei, Vicepreședinte al Academiei Române
Acad. Prof. Univ. Dr. Alexandru Vulpe, Președinte al Secției de Științe Istorice și Arheologie, Academia Română
Acad. Prof. Univ. Dr. Alexandru Zub, Director onorific al Institutului ”A.D.Xenopol” din Iași, Academia Română