Comitet de organizare

 

Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel Pop, Rector al Universităţii Babeş-Bolyai, Director al Centrului de Studii Transilvane, Academia Română, Preşedinte al Comitetului Naţional al Istoricilor din România

Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan, Prorector al Universităţii Babeş-Bolyai, director adjunct al Centrului de Studii Transilvane, Academia Română, președinte al Comisiei Internaționale de Demografie Istorică

Prof. Univ. Dr. Ovidiu Ghitta, Decan al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai

Dr. Ioan Drăgan, Director general al Arhivelor Naţionale ale României

Prof. Hadrian Virgil Arion, Inspector de istorie în cadrul Inspectoratului Județean Cluj

Ec. Ioan Neag, Director General, Direcția Generală Administrativă a Universității Babeș-Bolyai

Dr. Oana Tămaș, Centrul de Dezvoltare Universitară și Management al Calității, Universitatea Babeș-Bolyai